Historie zámku

         Zámek Luhov se nachází v okresu Plzeň Sever nedaleko přehrady Hracholusky.

První zmínka o místě Luhov se datuje k roku 1175, kdy kníže Soběslav daroval tehdy knížecí dvorec s lesy a polnostmi cisterciáckému klášteru v Plasích. Ti ho později vyměnili s premonstrátkami v Chotěšově za jiný majetek. Poprvé se Luhov dostal do světských rukou v roce 1476, kdy si majetek zakoupil Oldřich z Říčan a na Pňovanech. Tehdy byla na Luhově postavena renesanční tvrz.

         Velmi důležitou roli v historii Luhova zaujímají Steinbachové z Kranichštejna. Přestavěli renesanční tvrz na barokní zámek, upravili zámecký park ve stylu francouzské zahrady a okolí zámku vyzdobili pískovcovými sochami. Dcera Jana Václava Steinbacha Anna Marie se roku 1779 provdala za Maria Václava Bořka Dohalského, hraběte z Dohalic. Barokní zámek byl opět upravován. Užitná plocha byla téměř dvojnásobně zvětšena směrem na východ i západ. Kaple byla po přestavbě r. 1784 vysvěcena Bolestné Panně Marii.

        Manželé Dohalští neměli dědice a po smrti Václava Bořka (1824) a Marie Anny (1825) zdědil panství Perglar z Perglasu, který byl bratrancem Bořka Dohalského. Z panství se stal velkostatek, který byl v držení pánů z Perglasu až do roku 1872, kdy Luhov odkoupil MUDr. Antonín Jaksch z Wartenhorstu.

         Posledním soukromým majitelem zámku byl MUDr. Rudolf Jaksch z Wartenhorstu, syn Antonína Jaksche. Byl profesorem vnitřního lékařství na pražské univerzitě. Měl dvě dcery, které po jeho smrti v roce 1946 byly odsunuty do Rakouska.

          Zámek získal státní statek, který ho používal ke svým hospodářským potřebám. Sloužil k ubytování zaměstnanců, jako sklady a k různým provozním účelům. Původní zámecká brána byla v 60. letech zbourána, zámek ani zámecký park nebyly udržovány. V 80. letech koupily zámek Uhelné sklady Praha, kterým sloužil  jako školící a rekreační středisko. Od roku 1992 byl zámek opuštěný až na jeden obyvatelný byt.

Na konci roku 1996 získal zámek nového majitele /rodina Němcova/, který začal zámek opravovat a v červenci roku 2006 byl poprvé otevřen veřejnosti.

Ubytování zámek neposkytuje.